Kliknite na ikonu SaaS modula koji želite pokrenuti

Za više informacija o pojedinom modulu kliknite na link ispod ikone

Moji eRačuni

Program za izradu računa i slanje eRačuna putem ovlaštenog posrednika, fiskalizaciju, praćenja naplate i dugovanja. Namijenjen je prvenstveno manjim firmama ili obrtima s uslužnim djelatnostima

Moj Paušalac

Program za vođenje poslovanja paušalnog obrta ili OPG-a uz kreiranje Knjige prometa, izradu ponuda i računa, fiskalizaciju, praćenja naplate i obveza, te automatskog generiranja godišnjeg Obrasca PO-SD

HUB Manager

Program za generiranje i ispis HUB3 naloga/uplatnica sa 2D kodom za plaćanje. Omogućava kreiranje naloga, spremanje predložaka, te generiranje SEPA datoteke za eBanking

Moja Blagajna

Program za vođenje gotovinske blagajne društva, udruge ili obrta. Omogućava izdavanje blagajničkih uplatnica i isplatnica, te vođenje blagajničkog dnevnika i salda blagajne

Moja Udruga

Program za vođenje poslovanja Udruge sa evidencijom članova i vanjskih suradnika, praćenjem zaduženja i naplate članarine te troškova projekata

Adresar

Interni KronCloud adresar poslovnih partnera i njihovih drugih podataka

Kontakt

rado ćemo odgovoriti na sve Vaše upite.

+385 1 3695 208 / +385 1 3695 211